Polityka Wiadomości branżowe

?Wiwat Maj, Trzeci Maj?

?Wiwat Maj, Trzeci Maj?
Konstytucja 3 maja z 1791 r. była pierwszą konstytucją w Europie i drugą na świecie. Uchwalono ją w sposób demokratyczny – potrafiliśmy pokazać wszystkim, że nowoczesną reformę państwa można było wówczas przeprowadzić bez rozlewu krwi.„Konstytucja 3 maja zmieniła cały ustrój dawnej Rzeczypospolitej. Zlikwidowała pewne anachroniczne rozwiązania, jak liberum veto czy wolną elekcję, i wprowadziła najnowszy system podziału władzy” – mówi serwisowi infoWire.pl dr Hubert Wajs, dyrektor Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie. Gdyby Rzeczpospolita Obojga Narodów mogła istnieć dłużej, ustawa na pewno doprowadziłaby do szybkiej modernizacji państwa i wyjścia z kryzysu, w którym się znajdowało.Projekty Konstytucji przygotowywano już od przeszło pół roku przed jej uchwaleniem. Rękopis ustawy zachował się w trzech egzemplarzach. Warto jednak wiedzieć, że Konstytucja – aby zaczęła obowiązywać – musiała zostać wydrukowana. Dzięki temu obywatele mogli łatwo zapoznać się z jej treścią. Szacuje się, że w ciągu pierwszego roku od uchwalenia ustawy wydrukowano

Konstytucja 3 maja z 1791 r. była pierwszą konstytucją w Europie i drugą na świecie. Uchwalono ją w sposób demokratyczny ? potrafiliśmy pokazać wszystkim, że nowoczesną reformę państwa można było wówczas przeprowadzić bez rozlewu krwi.

?Konstytucja 3 maja zmieniła cały ustrój dawnej Rzeczypospolitej. Zlikwidowała pewne anachroniczne rozwiązania, jak liberum veto czy wolną elekcję, i wprowadziła najnowszy system podziału władzy? ? mówi serwisowi infoWire.pl dr Hubert Wajs, dyrektor Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie. Gdyby Rzeczpospolita Obojga Narodów mogła istnieć dłużej, ustawa na pewno doprowadziłaby do szybkiej modernizacji państwa i wyjścia z kryzysu, w którym się znajdowało.

Projekty Konstytucji przygotowywano już od przeszło pół roku przed jej uchwaleniem. Rękopis ustawy zachował się w trzech egzemplarzach. Warto jednak wiedzieć, że Konstytucja ? aby zaczęła obowiązywać ? musiała zostać wydrukowana. Dzięki temu obywatele mogli łatwo zapoznać się z jej treścią. Szacuje się, że w ciągu pierwszego roku od uchwalenia ustawy wydrukowano 20?30 tys. jej egzemplarzy.

Czy obecnie zdajemy sobie sprawę ze znaczenia Konstytucji? ?Na pewno zajmuje ona miejsce w naszej pamięci historycznej, natomiast konieczne jest przypominanie o niej w ten czy w inny sposób młodym pokoleniom? ? uważa ekspert. Powinniśmy mieć świadomość, że dla naszych przodków Konstytucja stanowiła istotny punkt odniesienia i symbol niepodległości. W czasach zaborów pamięć o ustawie pomogła nam zachować tożsamość i dotrwać jako naród do momentu odzyskania własnego państwa.

Konstytucję 3 maja doceniła także Komisja Europejska. W tym roku naszej ustawie został nadany prestiżowy Znak Dziedzictwa Europejskiego. Jest to odznaczenie przyznawane ważnym historycznie obiektom, aby wzmocnić wśród obywateli Unii Europejskiej poczucie jedności oraz pogłębić świadomość wspólnego dziedzictwa kulturowego i wspólnie wyznawanych wartości.


dostarczył infoWire.pl

Źródło infoWire.pl. Dostarczył
A to już wiesz?  O polsko-czeskich relacjach gospodarczych w Pradze

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy