Wiadomości branżowe

ING Bank Śląski obsługuje budżet Poznania

ING Bank Śląski oraz Miasto Poznań podpisały 20 kwietnia br. umowę na kompleksową obsługę bankową budżetu Miasta. Poznań, obok Katowic, jest kolejną polską metropolią, która będzie korzystała z usług ING Banku Śląskiego.Jednostki Samorządu Terytorialnego to dla nas ważny sektor. Możliwość kompleksowej obsługi budżetu Poznania to dla nas duży powód do satysfakcji. Jest to kolejny przykład dobrej współpracy z samorządami. Nasze działania skoncentrowane na rozwijaniu nowoczesnej bankowości dla samorządów w zakresie ich bieżącej obsługi oraz klasycznego finansowania. Warto podkreślić, że w ubiegłym roku wzięliśmy udział w ponad 400 przetargach na kredyty dla gmin, z czego blisko połowę wygraliśmy. - powiedział Michał Bolesławski, wiceprezes ING Banku Śląskiego odpowiedzialny za obszar korporacyjny.Podpisanie umowy będzie wynikiem złożenia przez ING Bank Śląski najkorzystniejszej oferty w ramach przetargu ogłoszonego przez Miasto Poznań na wybór banku obsługującego budżet Miasta. Zwycięska oferta została przygotowana

ING Bank Śląski oraz Miasto Poznań podpisały 20 kwietnia br. umowę na kompleksową obsługę bankową budżetu Miasta. Poznań, obok Katowic, jest kolejną polską metropolią, która będzie korzystała z usług ING Banku Śląskiego.

Jednostki Samorządu Terytorialnego to dla nas ważny sektor. Możliwość kompleksowej obsługi budżetu Poznania to dla nas duży powód do satysfakcji. Jest to kolejny przykład dobrej współpracy z samorządami. Nasze działania skoncentrowane na rozwijaniu nowoczesnej bankowości dla samorządów w zakresie ich bieżącej obsługi oraz klasycznego finansowania. Warto podkreślić, że w ubiegłym roku wzięliśmy udział w ponad 400 przetargach na kredyty dla gmin, z czego blisko połowę wygraliśmy. – powiedział Michał Bolesławski, wiceprezes ING Banku Śląskiego odpowiedzialny za obszar korporacyjny.

Podpisanie umowy będzie wynikiem złożenia przez ING Bank Śląski najkorzystniejszej oferty w ramach przetargu ogłoszonego przez Miasto Poznań na wybór banku obsługującego budżet Miasta. Zwycięska oferta została przygotowana przez pracowników Centrum Bankowości Korporacyjnej Północno-Zachodniego w Poznaniu, pod kierownictwem Dyrektora Regionalnego Wiesławy Reszel-Nawrockiej. W zakres dostarczanych przez Bank usług będzie wchodziło m.in. udostępnienie kredytu, świadczenie usług bankowości elektronicznej zintegrowanej z miejskim systemem finansowo-księgowym oraz wdrożenie i obsługa systemu identyfikacji masowych płatności. Zawarta umowa obejmuje okres do końca 2014 r.

Oferta ING Banku dla sektora JST to szeroki wachlarz produktów standardowych obejmujący podstawowe rozwiązania z zakresu zarządzania środkami finansowymi, jak również produktów kredytowych, spełniających oczekiwania JST zawarte w przetargach na udzielenie kredytu. W tym zakresie klienci mogą skorzystać z kredytów w rachunku bieżącym oraz kredytów długoterminowych związanych z finansowaniem projektów inwestycyjnych oraz finansowaniem planowanego deficytu budżetu.

 

Źródło ING BANK ŚLĄSKI S.A.. Dostarczył netPR.pl
A to już wiesz?  ING Bank Śląski głównym partnerem Forum Regionów

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy