Polityka Wiadomości branżowe

Młodzi poligloci? Unia Europejska stawia na znajomość dwóch języków obcych

9 maja będziemy obchodzić Dzień Unii Europejskiej. Dla większości z nas ta wspólnota jest związkiem państw połączonych zależnościami gospodarczo-politycznymi. Jednak kraje do niej należące łączy coś jeszcze. Tym czymś są języki. Warunkiem porozumienia jest skuteczna komunikacja. W 1958 roku powołano do życia Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG). W tej organizacji, uznawanej za protoplastę Unii Europejskiej, obowiązującymi językami urzędowymi były francuski, niderlandzki, niemiecki oraz włoski[1]. Po upływie ponad pół wieku, różnica w liczbie języków używanych w ramach Unii Europejskiej w stosunku do czasów EWG jest ogromna. W tym momencie status języka oficjalnego wspólnoty posiadają aż 24 języki używane jako urzędowe w 28 krajach członkowskich[2]

9 maja będziemy obchodzić Dzień Unii Europejskiej. Dla większości z nas ta wspólnota jest związkiem państw połączonych zależnościami gospodarczo-politycznymi. Jednak kraje do niej należące łączy coś jeszcze. Tym czymś są języki. Warunkiem porozumienia jest skuteczna komunikacja.

W 1958 roku powołano do życia Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG). W tej organizacji, uznawanej za protoplastę Unii Europejskiej, obowiązującymi językami urzędowymi były francuski, niderlandzki, niemiecki oraz włoski[1]. Po upływie ponad pół wieku, różnica w liczbie języków używanych w ramach Unii Europejskiej w stosunku do czasów EWG jest ogromna. W tym momencie status języka oficjalnego wspólnoty posiadają aż 24 języki używane jako urzędowe w 28 krajach członkowskich[2].

Najpopularniejsze języki Unii to?

Najczęściej używanym językiem w Unii Europejskiej jest angielski. Według badań Komisji Europejskiej posługuje się nim łącznie ponad połowa mieszkańców wspólnoty[3]. Należy jednak zaznaczyć, że dla 13% obywateli Unii Europejskiej[4] (przede wszystkim Brytyjczyków i Irlandczyków) jest to język ojczysty, a dla aż 38% język obcy[5]. Pozostali mieszkańcy Unii nie posługują się językiem angielskim.

Na drugim miejscu wśród najpopularniejszych języków używanych w Unii Europejskiej znajduje się niemiecki. Włada nim łącznie 27% mieszkańców wspólnoty[6], głównie w Niemczech, Austrii oraz Luksemburgu. Dla 16% mieszkańców Unii Europejskiej niemiecki jest językiem ojczystym, a dla 11% językiem obcym[7]. Kolejne miejsca w rankingu zajmują języki: francuski (łącznie posługuje się nim 24% ludności Unii[8]) i hiszpański (15%[9]). Wszystkie wymienione języki, poza hiszpańskim, mają ogromne znaczenie także dla europejskiej administracji. Jest tak dlatego, ponieważ angielski, niemiecki i francuski to tzw. języki proceduralne, w których są sporządzane dokumenty i unijne akty[10].

Europa stawia na języki?

Sprawna wymiana informacji (urzędowej, gospodarczej i kulturalnej) między członkami UE umożliwia szybszy rozwój każdego z państw wspólnoty. Znajomość języków obcych wśród obywateli państw członkowskich zwiększa ich szanse na znalezienie ciekawej pracy. Biegłe posługiwanie się więcej niż jednym językiem obcym to wartość, która znacznie przyspiesza rozwój kariery zawodowej. W skutecznej nauce języków europejskich (angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego) może pomóc metoda SITA. To potwierdzony naukowo sposób na efektywne zwiększanie kompetencji językowych.

A to już wiesz?  Kryzys na Ukrainie - trudne chwile dla polskich przedsiębiorców?

? i uczy się ich!

Według raportu ?Polityka językowa w Europie? Komisja Europejska chce poprawić biegłość językową Europejczyków poprzez rozpoczęcie obowiązkowej nauki pierwszego języka obcego
w wieku 7 lat oraz stopniowego obniżania wieku obligatoryjnej nauki drugiego języka obcego[11]. Obecnie w Unii Europejskiej naukę pierwszego języka obcego, najczęściej angielskiego, rozpoczyna się w wieku 7 lat (Polska, Francja, Finlandia) albo 8-9 lat (reszta państw wspólnoty). W przypadku nauki drugiego języka obcego rozpiętość jest większa ? jego naukę w wieku 10-11 lat rozpoczyna się w m.in. w Grecji, Słowenii i Rumunii, w wieku 13 lat w Polsce, a 15 lat na Węgrzech czy w Bułgarii.

Komisja Europejska dąży do ujednolicenia systemu nauki języków obcych. Chce, żeby młodzi Europejczycy ze wszystkich państw wspólnoty rozpoczynali naukę dwóch języków obcych w tym samym wieku na wczesnym etapie edukacji. Przekonują, że im wcześniej rozpoczyna się kontakt dziecka z językiem obcym, tym sprawniej przebiega proces nauki w przyszłości.

Nowoczesna edukacja ? klucz do skutecznej nauki języków obcych

Jednym z rozwiązań, które mogłoby ułatwić naukę języków obcych młodym mieszkańcom Unii Europejskiej, mogłoby być wykorzystanie metody SITA w edukacji. Jej powszechne stosowanie w szkołach mogłyby pomóc uczniom w łatwiejszym przyswajaniu i zapamiętywaniu nowych informacji. Dodatkową zaletą tej metody jest to, że korzystające z niej osoby jednocześnie uczą się języka i przebywają w pozytywnie wpływającym na organizm stanie relaksu. To połączenie przyjemnego z pożytecznym. Kiedy młodzież dowiaduje się, że można poszerzać swoją wiedzą bez odczuwania stresu, chętniej się uczy.

Skuteczność metody SITA w nauce języków obcych potwierdzają również wyniki uzyskiwane przez uczniów pięciu polskich szkół, biorących udział w projekcie edukacyjnym ?Przez SITA do gwiazd?. Nauczyciele zaangażowani w tę akcję podkreślają, że uczniowie korzystający z metody SITA w toku nauki języka obcego zapamiętują blisko 80-90% poznawanych słów, a dodatkowo potrafią swobodnie ich używać w praktyce podczas konwersacji.

A to już wiesz?  Polacy nie mają zaufania do systemu prawnego oraz służby cywilnej

Więcej o metodzie SITA i nauce za jej pomocą języków obcych (m.in. najważniejszych języków Unii Europejskiej, czyli angielskiego, niemieckiego czy francuskiego) można przeczytać na www.sita.pl

 

[1] Anna Zygierewicz, Wielojęzyczność Unii Europejskiej, Analizy (Biuro Analiz Sejmowych), 11.01.2010, s. 1, tekst dostępny pod adresem: http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/F99EF5235DDB7266C12576A8002A93E4/$file/Analiza_%20BAS_2009_28.pdf.

[2] Administracja UE – pracownicy, języki i siedziba, http://europa.eu/about-eu/facts-figures/administration/index_pl.htm.

[3]Europeans and their Languages, http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_386_en.pdf.

[4]jw.

[5] jw, s. 8

[6] Europeans and their Languages, http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_386_en.pdf, s. 7.

[7] jw.

[8] jw.

[9] jw.

[10] Anna Zygierewicz, Wielojęzyczność Unii Europejskiej, Analizy (Biuro Analiz Sejmowych), 11.01.2010, s. 1, tekst dostępny pod adresem: http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/F99EF5235DDB7266C12576A8002A93E4/$file/Analiza_%20BAS_2009_28.pdf.

[11] Dane pochodzą z raportu analitycznego Instytutu Badań Edukacyjnych ?Polityka językowa w Europie? (http://eduentuzjasci.pl/images/stories/publikacje/ibe-raport-polityka-jezykowa-w-europie.pdf).


dostarczył infoWire.pl

Źródło SITA. Dostarczył

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy