Szkolenia

W jakim kolorze działa twój mózg?

W jakim kolorze działa twój mózg?
Informacja prasowa Warszawa, 02.11.2021 W jakim kolorze działa twój mózg? Choć na charakter i osobowość składa się wiele czynników, niepodważalny wpływ na nasz sposób myślenia

Informacja prasowa
Warszawa, 02.11.2021
W jakim kolorze działa twój mózg?

Choć na charakter i osobowość składa się wiele czynników, niepodważalny wpływ na nasz sposób myślenia ma ewolucja i jej znaczenie dla ludzkiego mózgu. Dowiedz się, jak wykorzystać tę wiedzę w codziennym życiu i karierze zawodowej!

Fundamenty wiedzy w tej dziedzinie położył w latach 70. i 80. ubiegłego wieku amerykański neurobiolog, profesor Paul D. MacLean. Dyrektor Instytutu ds. Ewolucji i Zachowania Mózgu przy Narodowym Instytucie Zdrowia Psychicznego zajmował się badaniami nad mechanizmami działania mózgu. W trakcie swojej pracy odkrył, że ten narząd zachował kluczowe cechy z różnych okresów ewolucyjnych. Zjawisko to opisał jako „trójdzielny mózg”.

MacLean wprowadził pojęcie trzech struktur mózgu – kresomózgowia, międzymózgowia i pnia mózgu. W zależności od tzw. biostruktury mózgu, przeważnie jeden z tych obszarów jest mocniej rozwinięty od pozostałych – to z kolei przekłada się na zachowania i charakter danej osoby.

Czym jest STRUCTOGRAM®?
Odkrycie MacLeana przyczyniło się do powstania metodologii STRUCTOGRAM®, która w umowny sposób przypisuje inny kolor każdej z trzech struktur mózgu. Empatyczny i intuicyjny pień mózgu oznaczono kolorem zielonym, emocjonalne i energiczne międzymózgowie czerwonym, a racjonalne kresomózgowie niebieskim.

– Choć może się wydawać, że w dość prosty sposób jesteśmy w stanie posegregować ludzi do odpowiednich szufladek, w rzeczywistości STRUCTOGRAM® pozwala na dogłębną analizę, która wykracza poza trzy podstawowe struktury mózgu. Dzięki niemu możemy zidentyfikować aż 412 różnych biostruktur. Nie wszystkie osoby z „zielonym kolorem mózgu” będą kierować się w życiu intuicją. Teoria trójdzielnego mózgu zakłada, że każdy z nas posiada obszar najsilniejszy, tzw. dominantę. Pozostałe określa się mianem subdominanty i deficytu, w zależności od tego, w jakim stopniu są rozwinięte. Dopiero dzięki specjalnym testom jesteśmy w stanie ustalić, jak pracują dane części mózgu i jak możemy to wykorzystać zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym – wyjaśnia Sebastian Stankiewicz ekspert, członek zarządu spółki CSC Global Education SA, która zajmuje się edukacją i profesjonalizacją branży MLM i direct selling w Polsce i na świecie. Jest także wyłącznym Master Trainer STRUCTOGRAM® na rynku amerykańskim.

Dlaczego warto skorzystać ze STRUCTOGRAMU®?
Należy pamiętać, że STRUCTOGRAM® to nie tylko narzędzie czy metoda, ale również kompleksowy system szkoleniowy wykorzystywany przez licencjonowanych trenerów jako fundament szkoleń dla menadżerów, handlowców lub osób chcących rozwinąć swoje umiejętności w zakresie komunikacji, budowania zespołu, zarządzania stresem czy przywództwa.

– Szkolenia korzystające ze STRUCTOGRAMU® opierają się na czterech krokach. Pierwszym z nich jest poznanie siebie, zarówno swoich silnych stron, jak i własnych ograniczeń i deficytów. Następnie możemy przejść do drugiego etapu – wiedzy o kliencie. Ponieważ jesteśmy w stanie rozpoznać strukturę osobowości drugiej osoby, nie tylko łatwiej się nam komunikować, ale również zrozumieć. Trzecim krokiem jest wiedza na temat produktu i tego, w jaki sposób możemy wiarygodnie przedstawić jego zalety. Czwarty etap to nabywanie umiejętności z zakresu budowania zespołu i przywództwa, czyli relacji międzyludzkich – wyjaśnia Sebastian Stankiewicz z CSC Global Education.

W ostatnich latach STRUCTOGRAM® zaczął być wykorzystywany w szkoleniach przez wielkie, globalne korporacje. W Polsce również metodologia dynamicznie się rozwija, a coraz więcej osób decyduje się na szkolenia ze względów osobistych – dla głębszego zrozumienia samego siebie czy polepszenia relacji z bliskimi.
– Na naszym rodzimym rynku zainteresowanie szkoleniami opartymi o STRUCTOGRAM® rośnie. To świetna metoda pozwalająca zwiększyć swoje kompetencje zawodowe, nabyć lub pogłębić umiejętności przywódcze i w pełni wykorzystać swój potencjał. Uzyskanie certyfikatów przez specjalistów zarówno w Polsce, jak i w USA to wielki sukces, dzięki któremu będziemy mogli dalej przekazywać tak przydatną wiedzę – komentuje informuje Andrzej Cichocki z CSC Global Education, Trainer STRUCTOGRAM®.

____________________________________________________________________
CSC Global Education SA to organizacja założona w 2020 roku w celu profesjonalizacji branży sprzedaży bezpośredniej (direct selling) w Polsce i na świecie. Zarząd CSC Global Education tworzą managerowie, przedsiębiorcy i szkoleniowcy z wieloletnim doświadczeniem m.in. w sprzedaży i edukacji biznesowej działający na rynku polskim, włoskim i amerykańskim: Andrzej Cichocki, Witold Casetti, Artur Owczarski oraz Sebastian Stankiewicz. Zespół uzupełniają wykładowcy akademiccy, praktycy i eksperci z różnych obszarów naukowych takich jak: marketing, psychologia, przywództwo czy marka osobista. Misją spółki jest działalność szkoleniowa i edukacyjna kierowana do osób oraz firm działających w branży direct selling i network marketing (MLM), a także otoczenia rynkowego.